ທຸກປະເພດ
News

ຂ່າວ

Home >  ຂ່າວ

The Enigma of Night Lights

2024-06-28

ໃນຕອນກາງຄືນ, ເມື່ອດາວປະດັບຟ້າແລະດວງຈັນໄດ້ສ່ອງແສງອ່ອນລົງເທິງແຜ່ນດິນໂລກ, ມັນເປັນພາບທີ່ຫນ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈ. ເຮົາ ບໍ່ ພຽງ ແຕ່ ຈັບ ໃຈ ກັບ ຄວາມ ສວຍ ງາມ ຂອງ ທໍາ ມະ ຊາດ ເທົ່າ ນັ້ນ; ເຮົາຍັງຖືກດຶງດູດໂດຍການລວມຕົວເລັກນ້ອຍແຕ່ສໍາຄັນຂອງແສງສະຫວ່າງຕອນກາງຄືນທີ່ນໍາເວດມົນມາສູ່ຄວາມມືດ.

ແປວໄຟແຫ່ງຮີດຄອງປະເພນີ

ເປັນເວລາຫຼາຍສະຕະວັດມາແລ້ວ, ແສງສະຫວ່າງໃນຕອນກາງຄືນໄດ້ເປັນສັນຍາລັກຂອງຄວາມຫວັງແລະທິດທາງໃນປະຫວັດສາດຂອງມະນຸດ. ໃນສະໄຫມບູຮານ ເຂົາເຈົ້າຖືກໃຊ້ເພື່ອຮັກສາວິນຍານບໍ່ດີແລະປອບໃຈຜູ້ຄົນໃນລະຫວ່າງຄວາມມືດ. ເຖິງ ວ່າ ຜົນ ປະ ໂຫຍດ ທີ່ ໃຊ້ ການ ໄດ້ ຂອງ ເຂົາ ເຈົ້າ ອາດ ຈະ ມີ ການ ປ່ຽນ ແປງ ໃນ ທຸກ ວັນ ນີ້, ແຕ່ ເຂົາ ເຈົ້າ ຍັງ ສາ ມາດ ສ້າງ ຄວາມ ອົບ ອຸ່ນ ແລະ ຄວາມ ຄຸ້ນ ເຄີຍ ໄດ້.

ການຫົດຟື້ນຂອງບັນຍາກາດ

ແສງ ສະຫວ່າງ ໃນ ຕອນ ກາງຄືນ ຈະ ພັດທະນາ ບັນຍາກາດ ທີ່ ເຊື້ອ ເຊີນ ນັບ ຕັ້ງ ແຕ່ ຄວາມ ມົວ ມາ ຈາກ ໂຄມ ໄຟ ຢູ່ ຂ້າງ ຕຽງ ຈົນ ເຖິງ ແສງ ສະຫວ່າງ ຊຶ່ງ ເປັນ ຜົນ ສະທ້ອນ ຂອງ ແສງ ໄຟ ຕົ້ນ ຄຣິດ ສະມັດ. ເຂົາ ເຈົ້າ ເຮັດ ໃຫ້ ອາ ວະ ກາດ ທໍາ ມະ ດາ ຮູ້ ສຶກ ວ່າ ເປັນ ບ່ອນ ພັກ ຜ່ອນ ທີ່ ສຸກ ສະ ຫງ່າ ງາມ ບ່ອນ ທີ່ ຄົນ ເຮົາ ສາ ມາດ ພັກ ຜ່ອນ ໄດ້ ຫລັງ ຈາກ ໄດ້ ດົນ ນານ ຫລື ຊື່ນ ຊົມ ກັບ ເວ ລາ ທີ່ ສະ ຫງົບ ສຸກ ຕາມ ລໍາ ພັງ.

ຄວາມສາມາດຂອງແສງສະຫວ່າງ

ໄຟໃນຕອນກາງຄືນຮັບໃຊ້ຫຼາຍກວ່າຈຸດປະສົງທີ່ປອບໂຍນ, ພວກເຂົາຍັງມີການໃຊ້ງານເຊັ່ນກັນ. ມັນ ໃຫ້ ຄວາມ ສະຫວ່າງ ທີ່ ອ່ອນ ໂຍນ ທີ່ ຊ່ວຍ ເຮົາ ໃຫ້ ເຄື່ອນ ຍ້າຍ ໄປ ໂດຍ ບໍ່ ຕ້ອງ ທໍາ ລາຍ ຄວາມ ສະຫງົບ. ບໍ່ ວ່າ ຈະ ກ່ຽວ ພັນ ກັບ ການ ອ່ານ ປຶ້ມ ໃນ ຕອນ ທ່ຽງ ຄືນ ຫລື ການ ຊ່ວຍ ເດັກ ໃຊ້ ຫ້ອງ ນ້ໍາ ໃນ ຕອນ ກາງຄືນ ໂດຍ ບໍ່ ລົບ ກວນ, ພວກ ເຂົາ ຈະ ນໍາ ຄວາມ ປອດ ໄພ ມາສູ່ ຄວາມ ມືດ.

ການ ໂອບ ກອດ ຂອງ ຄວາມ ຊົງ ຈໍາ

ຫຼາຍຄົນຄົບຫາກັບແສງສະຫວ່າງໃນຕອນກາງຄືນກັບຄວາມຫົດຫູ່. ສິ່ງ ນີ້ ອາດ ເປັນ ຄວາມ ຊົງ ຈໍາ ກ່ຽວ ກັບ ເລື່ອງ ລາວ ໃນ ໄວ ເດັກ ທີ່ ພໍ່ ແມ່ ຫລື ເຄື່ອງ ໃຊ້ ທີ່ ອ່ອນ ນ້ອມ ຂອງ ເຂົາ ເຈົ້າ ທີ່ ໄດ້ ຊ່ອຍ ເຂົາ ເຈົ້າ ຕອນ ຍັງ ນ້ອຍ ກັບ ບ້ານ ດ້ວຍ ຄວາມ ປອດ ໄພ. ຄວາມ ຊົງ ຈໍາ ດັ່ງ ກ່າວ ມັກ ຈະ ສ້າງ ຄວາມ ຮູ້ ສຶກ ເຖິງ ຄວາມ ອົບ ອຸ່ນ ແລະ ຄວາມ ປອດ ໄພ ດ້ວຍ ເຫດ ນີ້ ຈຶ່ງ ເຮັດ ໃຫ້ ອຸ ປະ ກອນ ເຫຼົ່າ ນີ້ ມີ ພະ ລັງ ທີ່ ຈະ ກໍ່ ໃຫ້ ເກີດ ຄວາມ ຮູ້ ສຶກ ໃນ ທາງ ບວກ ທີ່ ກ່ຽວ ພັນ ກັບ ມັນ.

ການຮັບເອົາອະນາຄົດ

ເຖິງ ແມ່ນ ວ່າ ເຮົາ ຈະ ເບິ່ງ ອະນາຄົດ, ແຕ່ ແສງ ສະຫວ່າງ ໃນ ຕອນ ກາງຄືນ ກໍ ຍັງ ປ່ຽນ ໄປ ຢ່າງ ຊ້າໆ ເມື່ອ ເວລາ ຜ່ານ ໄປ. ບໍ່ ມີ ໂຄມ ໄຟ ຫຼື ທຽນ ທີ່ ງ່າຍໆ ອີກ ຕໍ່ ໄປ ແຕ່ ໂຄມ ໄຟ LED ຫຼື ໄຟ ອັນ ສະ ຫລາດ ແມ່ນ ແຕ່ ໂຄມ ໄຟ ທີ່ ມີ ພະ ລັງ ງານ ແສງ ຕາ ເວັນ. ບໍ່ພຽງແຕ່ການປັບປຸງດັ່ງກ່າວຈະຊ່ວຍປະຢັດພະລັງງານໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນພ້ອມທັງປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມຂອງພວກເຮົາແຕ່ມັນຍັງໃຫ້ວິທີຕ່າງໆທີ່ທຸກໆຄົນສາມາດປັບແຕ່ງຕາມລົດຊາດຂອງລາວ.

ເພື່ອສະຫລຸບຄວາມຄິດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ, ແສງສະຫວ່າງໃນຕອນກາງຄືນບໍ່ພຽງແຕ່ຮັບໃຊ້ເປັນຮູບແບບຂອງແສງສະຫວ່າງແຕ່ຍັງເປັນແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງການຕ້ອນຮັບ, ອາລົມແລະຄວາມຈົງຮັກພັກດີຕໍ່ອະດີດ. ສິ່ງ ນີ້ ສາມາດ ປ່ຽນ ຫ້ອງ ທໍາ ມະ ດາ ໃດໆ ໃຫ້ ກາຍ ເປັນ ຫ້ອງ ທີ່ ຈອງຫອງ ໃນ ຂະນະ ທີ່ ເຕືອນ ເຮົາ ວ່າ ແມ່ນ ແຕ່ ໄລຍະ ທີ່ ມືດ ມົວ ທີ່ ສຸດ ກໍ ສາມາດ ແຈ່ມ ໃສ ໄດ້.

Prevຂ່າວທັງຫມົດຕໍ່ໄປ
ຜະລິດຕະພັນທີ່ແນະນໍາ
ຕິດຕໍ່

ການຄົ້ນຄ້ວາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ